Personatges reals

Obrer de la fàbrica de Can Batlló i director durant el període en que aquesta va ser col·lectivitzada
Obrera cosidora a domicili i membre del Sindicat del Vestit de la Confederació Nacional del Treball
Miliciana comunista del barri de Sants
Obrer del vidre i cooperativista. Secretari general de la CNT en els anys 20 i ministre d’Indústria durant la Guerra Civil
Veí de la Bordeta. Militant anarcosindicalista. Delegat del Sindicat de Constructors de Carruatges i Ferrers de Sabadell