Acció participativa

El 2016 vam començar un procés de treball amb persones del barri, entitats i Ajuntament de Barcelona que va desembocar a un primer gran espectacle de teatre comunitari sobre la memòria històrica del recinte fabril de Can Batlló als anys 40 estrenat el juliol de 2017. Aquest es va anomenar “En temps del Sr.Muñoz”. Es va dur a terme en els espais “naturals” patrimonials de la fàbrica i va tenir un èxit de participació popular que no ens esperàvem: un cos d’intèrprets de 50 veïns i veïnes, moltes entitats vinculades i més de 900 espectadors en 3 dies.

L’espectacle va despertar un interès enorme. Aleshores, per continuar treballant i fomentant la participació ciutadana entorn la idea de recuperar petits fets històrics desconeguts per la majoria, vam decidir posar tota la nostra energia en un projecte de més ampli abast.

La nostra voluntat és en tot moment recuperar fets de la vida quotidiana d’altres èpoques que s’acostumen a perdre en els llibres i que no es consideren gaire rellevants com a fets històrics però sí que ho són com a memòria d’un poble.
La intenció és seguir treballant per la recuperació de la memòria, realitzant més espectacles.
A partir d’aquí podem desenvolupar diferents activitats esteses en el territori.
El treball fet fins ara, ens ha portat a desenvolupar activitats de recuperació de memòria amb historiadors, realització de visites guiades per les escoles o casals, centres cívics, visitants en general, i tres representacions teatrals.

El 2016 i el 2017 tot va ser completament gratuït, tant pel repartiment com pel públic, per afavorir que tothom tingués cabuda i oportunitats. El novembre del 2019 vam fer el segon espectacle sobre el mateix període dels anys 40 i que va representar-se al Centre Cultural i de Memòria El Born. També va tenir una molt bona acollida, amb 30 actors i actrius i 170 espectadors.

Fotografia de Xavier Diaz Rodriguez
Fotografia de Xavier Diaz Rodriguez

Molts van sortir enriquits a nivell personal, fent moltes preguntes a la gent de més edat. Així va néixer la necessitat de continuar amb el projecte participatiu involucrant totes les edats i col·lectius per crear un pas endavant en el coneixement de la història col·lectiva comunitària.

Per l’edat de la nostra gent gran, en general, vam creure que seria molt enriquidor fer un projecte sobre la Guerra Civil i com es va viure a Sants. Ho creiem molt necessari abans que els nostres relators en primera persona no hi siguin.

És així també una manera de donar-los un espai important dins de les nostres vides. Perquè tornem a escoltar, embadalits, les seves vivències i que així siguin el nostre camí per aprendre el perquè de moltes coses. També és indispensable que els nostres fills i filles ho vegin i escoltin amb un format que els pot cridar l’atenció.

Creiem que la realització d’un espectacle de memòria històrica de la Guerra civil amb vivències i memòries i anècdotes seria la mostra que exposaria tot el camí recorregut des de la recopilació dels fets relatats pels historiadors a les explicacions dels més grans en primera persona.

Equip tècnic al complet de l'obra
Equip tècnic al complet de l’obra

És un projecte, doncs, intergeneracional, on els avis donen veu a l’experiència viscuda intentant donar valors a les coses que van passar i donant vida a anècdotes del dia a dia d’aquells temps i valorar el que en queda.

Cal que els infants, el jovent i la gent nouvinguda, sàpiguen del passat per valorar i per enriquir la xarxa i la cohesió social. Crearem espais de diàleg i debat amb tots aquests col.lectius de nova ciutadania ja que els nostres records que poden ser molt llunyans per nosaltres (en el temps) potser per altres són ben propers. Les persones nouvingudes que venen de països llunyans o fins i tot que hagin viscut guerres, hi poden trobar un punt de connexió que creiem que cal potenciar.

El més rellevant d’aquest projecte, no només és el resultat teatral sinó el procés i el treball comunitari que comporta. Des del moment del procés recopilatori de fets, dades, etc… als preparatius, desenvolupament de les activitats, creació de la xarxa humana i d’entitats… sempre mantenint el fet intergeneracional i vivencial.

La creació del guió és dut a terme per un equip de professionals que hauran recopilat la informació vivencial i històrica tant dels llibres, estudis i investigacions com de la mateixa gent del barri.