Reflexos (Bon Pastor)

REFLEXOS: mirades col·lectives des de la memòria i l’art a Bon Pastor

 

Reflexos” (2023) és un projecte de continuïtat i ampliació del projecte “Fluxos” (2020-2022) realitzat al barri barceloní del Bon Pastor (districte de Sant Andreu) en col·laboració amb la Cooperativa La Fàbric@ i el suport de l’Escola Institut El Til·ler, el centre cívic, la biblioteca del barri i el Museu d’Història de Barcelona.

Reflexos” és una iniciativa creada sota el programa paraigües Escena Històrica i forma part dels projectes d’Història Viva que s’estan duent a terme al barri.

El nom de REFLEXOS, igual que en el projecte anterior, prové de l’estreta relació del barri amb el riu Besós i amb el pas del temps, els canvis que s’han produït i s’estan produïnt al barri, inclosa la re-urbanització i l’arribada de nous habitants al barri en els darrers anys.

El projecte es centra al voltant d’una colla d’entrevistes a la gent del barri, especialment als més grans, i la recollida d’històries personals i anècdotes sobre els fets ocorreguts al barri durant el s.XX. A partir de la informació recollida, es trien unes quantes històries representatives i s’escenifiquen. Els actors i actrius són la mateixa gent del barri. Aquestes escenes es fotografien, s’editen, es retallen i es fa un foto-muntatge, una “foto-novel·la”, una mena d’auca o còmic,  que descriu aquestes històries.

Durant els anys 30 del s.XX la ciutat de Barcelona va rebre un gran flux d’immigració, arrel d’això i en diversos barris de la ciutat es van construir ràpidament petites vivendes, cases d’una o dues plantes, que allotjaven els nous treballadors de les grans fàbriques de la ciutat. En la majoria de casos es van anomenar aquestes àrees “Les Cases Barates”.  La remodelació actual del barri, en un cas similar al de la Colònia Castells del barri de Les Corts, comportà l’aterrament de la major part d’aquestes “cases barates”, tot i que es van mantenir dos dels carrers que s’han convertit en un museu vivent i en un centre d’activitats per al barri. Per aquest motiu, s’han construït nous habitatges i s’ha traslladat la gent del barri a noves llars.

Fotonovel·la Bon Pastor - ReflexosConcretament l’any 1929, a les anomenades “Cases Barates”  del Bon Pastor, van confluir persones amb recorreguts migratoris molt variats però amb unes certes característiques comuns. La major part procedien de la regió de Múrcia, molts havien viscut a d’altres parts de Barcelona, però no necessàriament, com diu la versió més acreditada de la història, a les barraques de Montjuïc. Molts pertanyien a famílies que havien estat camperoles o mineres i, en abandonar la terra d’origen, s’havien quedat sense qualificació professional, i es van veure obligats a exercir d’obrers a les fàbriques o a la construcció.

L’afiliació política d’aquests obrers era majoritàriament anarco-sindicalista, en línia amb el que va ser anomenat “cinturón rojinegro” de la perifèria barcelonina, del qual la població de les Cases Barates es troba entre les expressions més autèntiques. La primera generació de nascuts a les Cases Barates, és a dir, els inquilins o ex-inquilins de les cases que tenen avui entre 70 i 80 anys, van ser testimonis de la guerra, de la postguerra i dels principis de la dictadura franquista. S’ha de ressaltar aquí que la totalitat dels entrevistats i entrevistades pertanyien – sinó ells o elles directament, sí les seves famílies – al bàndol antifeixista i havien tingut una relació directa amb la guerra, per exemple,  quan els seus pares, germans o marits s’havien allistat a l’exercit republicà.

Dels molts immigrants que es van instal·lar a les cases barates, la major part van arribar al moment de creixement de la ciutat vinculat amb l’Exposició Universal (1929) i les obres del metro (anys 20 i 30). Els voltants de Barcelona van ser dels llocs més afectats per l’atur a Catalunya ja que depenien totalment de la construcció i de les indústries, ambdós sectors tocats per la crisi econòmica. Així que pocs anys després d’instal·lar-se, molts dels habitants de les Cases Barates es van quedar sense feina.

La majoria d’històries reflexades al projecte es centren en aquesta època.

Amb el suport de


Us podeu descarregar el dossier gràfic del projecte AQUÍ.

Si esteu interessats en saber-ne més, no dubteu a contactar-nos.

Moltes gràcies pel vostre suport!