Enquesta Tempus Fugit 2023

Opina sobre les jornades 

TEMPUS FUGIT 2023

 

Benvolguts / -des,Tempus Fugit 2023

després d’una nova edició de Tempus Fugit us enviem aquesta enquesta d’avaluació que esperem que pugueu respondre.

Aquesta enquesta inclou preguntes sobre les activitats realitzades durant els dies 18 i 19 de novembre. Si hi ha alguna activitat en la qual no vau participar, si us plau, indiqueu-ho si us ho demana i continueu en els següents apartats.

Recordeu que l’enquesta pot ser anònima, però si voleu deixar les vostres dades, ho podeu fer a l’apartat que trobareu al final. Si incloeu un correu electrònic de contacte, us arribarà una còpia de les vostres respostes.

Incloem el programa de les jornades per si voleu consultar-lo, l’enquesta està just a sota del programa.

Moltes gràcies!

 


PROGRAMA D’ACTIVITATS 2023Tempus Fugit

 

18 de novembre (a l’antic Mercat del Born)

9.45h   Inauguració i presentació.

10.30h  Una mirada global a l’espectacle amb base històrica a Catalunya (César Pociña).

11.40h  L’enfocament pedagògic dels estudis de Màster en Història Viva a la Universitat de Nimes (Éric Teyssier).

12.40h  Diàleg entre dos projectes emblemàtics de Catalunya: Colònia Vidal i Ibercalafell.

16.00h Visita escenificada al jaciment del Born amb detalls de recreació.

17.00h Diverses activitats:

  • Grup de treball:  Com aprendre història en entorn escolar amb eines de la recreació i de l’espectacle. Dificultats i avantatges, diferents estils, contextos i objectius. Presentació de models de treball i projectes realitzats sobre didàctica del patrimoni i la història.
  • Presentació marc conceptual estudi – mapatge:  La recreació civil a Catalunya, reptes, fortaleses i oportunitats per a explicar la història en viu
  • Espai de comunicacions “TARIMA OBERTA”: presentació de projectes de teatre i memòria històrica.

20.00h Cloenda

 

19 de novembre

11.00h: Visita guiada al Centre d’Interpretació Última Defensa de Barcelona (CIUDEB, El Pago – Subirats)

 


ENQUESTA JORNADES TEMPUS FUGIT 2023

Recordeu que només són imprescindibles de contestar aquells apartats marcats amb un asterisc (*).

 


Aquells qui NO vau poder assistir, si us plau, marqueu la casella corresponent així com les de les activitats a les quals us havíeu apuntat. Moltes gràcies!
Si la resposta és afirmativa, si us plau, deixeu les vostres dades de contacte a l'apartat corresponent, a sota. Gràcies.(1=molt dolenta, 10=molt bona)

(1=molt dolenta, 10=molt bona)

(1=molt dolenta, 10=molt bona)

(1=molt dolenta, 10=molt bona)

(1=molt dolenta, 10=molt bona)

(1=molt dolenta, 10=molt bona)

En compliment amb la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dono el meu consentiment a l'ASSOCIACIÓ ARTIXOC amb CIF G62003603 per a què les meves dades puguin ser utilitzades per als tractaments a baix indicats. Faig constar que se m'ha comunicat que les dades facilitades quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers titularitat de l'ASSOCIACIÓ ARTIXOC amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'associació. Mitjançant la signatura del present document dono el meu consentiment exprés perquè l'ASSOCIACIÓ ARTIXOC pugui utilitzar a aquest efecte concret les dades facilitades, comprometent-se a tractar-los deforma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i a no comunicar o cedir aquesta informació a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per la finalitat dels mateixos. En el cas que es produeixin canvis en algun de les dades facilitades, em comprometo a notificar-los i disposen del meu consentiment per fer ús d'ells. Així mateix, li informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat mitjançant escrit dirigit a RAMBLA BADAL 82, 08014 BARCELONA (BARCELONA), o bé al correu electrònic artixoc@gmail.com. ASSOCIACIÓ ARTIXOC m'ha informat de les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades de l'empresa, tant el correu electrònic info@normatiza.es com el telèfon 663 611 822. Amb la signatura d'aquest document autoritzo expressament el tractament de les meves dades de caràcter personal per a les següents finalitats: informació d’activitats relacionades i altres projectes rellevants de l’entitat que puguin ser del meu interès.


Si us plau, fes clic a la casella "No soc un robot" per a verificar l'enviament de l'enquesta. Moltes gràcies.